Ký sinh trùng y học giáo trình đào tạo bác sĩ đa khoa

     Sách “Ký sinh trùng y học” được tái bản năm 2020 trên cơ...

₫85.000 
₫100.000 
15%
5
Xác suất thống kê

Sách "Xác suất thống kê" được biên soạn dựa trên cơ sở:

...
₫64.000 
₫75.000 
15%
5
Giải phẫu X-quang

Cuốn "Giải phẫu X-quang" được sắp xếp thành từng bài. Mỗi bài đều có mục tiêu ở phần đầu và ở...

₫38.000 
₫45.000 
16%
3
Hóa lý dược

Hóa lý dược là môn học cơ sở trong chương trình đào tạo Dược sĩ đại học, đề cập những nguyên...

₫81.000 
₫95.000 
15%
5
Ký sinh trùng y học

Môn Ký sinh trùng là môn cơ sở làm nền tảng cho việc chẩn đoán đúng các...

₫64.000 
₫75.000 
15%
5
Vi sinh vật y học

Sách "Vi sinh vật y học" được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của...

3
Dân số học

Ở nước ta trong những năm gần đây Bộ Giáo dục và Đào tạo coi dân số học là...

4
Y học hạt nhân

Những năm gần đây, các kỹ thuật chẩn đoán và điều trị bằng y học hạt nhân...

4.5
Thực tập sinh học

Cuốn sách "thực tập sinh học" bao gồm 12 bài lớn, mỗi bài đều bao gồm các nội dung sau:

...
₫16.000 
₫18.500 
14%
3