Xác suất thống kê

Sách "Xác suất thống kê" được biên soạn dựa trên cơ sở:

...
₫75.000 
5
Giải phẫu X-quang

Cuốn "Giải phẫu X-quang" được sắp xếp thành từng bài. Mỗi bài đều có mục tiêu ở phần đầu và ở...

₫45.000 
3
Giải phẫu hệ thống

Cuốn sách "Giải phẫu hệ thống" được biên soạn theo các định hướng: Mô tả...

₫76.000 
5
Hóa lý dược

Hóa lý dược là môn học cơ sở trong chương trình đào tạo Dược sĩ đại học, đề cập những nguyên...

₫95.000 
5
Ký sinh trùng y học

Môn Ký sinh trùng là môn cơ sở làm nền tảng cho việc chẩn đoán đúng các...

₫75.000 
5
Hóa sinh lâm sàng

Sách “Hóa sinh lâm sàng” được biên soạn bởi nhóm các nhà khoa học...

₫91.000 
5
Vi sinh vật y học

Sách "Vi sinh vật y học" được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của...

₫99.000 
5
Dân số học

Ở nước ta trong những năm gần đây Bộ Giáo dục và Đào tạo coi dân số học là...

₫81.000 
4