Ký sinh trùng y học giáo trình đào tạo bác sĩ đa khoa

     Sách “Ký sinh trùng y học” được tái bản năm 2020 trên cơ...

₫85.000 
₫100.000 
15%
5
Xác suất thống kê

Sách "Xác suất thống kê" được biên soạn dựa trên cơ sở:

...
₫64.000 
₫75.000 
15%
5
Giải phẫu X-quang

Cuốn "Giải phẫu X-quang" được sắp xếp thành từng bài. Mỗi bài đều có mục tiêu ở phần đầu và ở...

₫38.000 
₫45.000 
16%
3
Hóa lý dược

Hóa lý dược là môn học cơ sở trong chương trình đào tạo Dược sĩ đại học, đề cập những nguyên...

₫81.000 
₫95.000 
15%
5
Ký sinh trùng y học

Môn Ký sinh trùng là môn cơ sở làm nền tảng cho việc chẩn đoán đúng các...

₫64.000 
₫75.000 
15%
5
Vi sinh vật y học

Sách "Vi sinh vật y học" được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của...

3
Dân số học

Ở nước ta trong những năm gần đây Bộ Giáo dục và Đào tạo coi dân số học là...

₫48.500 
₫81.000 
40%
4