Nhãn khoa

Sách Nhãn khoa được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của...

5
Y học hạt nhân

Những năm gần đây, các kỹ thuật chẩn đoán và điều trị bằng y học hạt nhân...

₫58.000 
₫68.000 
15%
4
Y học hạt nhân

Sách Y học hạt nhân được biên soạn dựa trên chương trình...

4
Thực tập sinh học

Cuốn sách "thực tập sinh học" bao gồm 12 bài lớn, mỗi bài đều bao gồm các nội dung sau:

...
₫16.000 
₫18.500 
14%
5
Răng hàm mặt

Sách Răng hàm mặt được biên soạn dựa trên chương trình...

₫36.000 
₫45.000 
20%
5
Phục hồi chức năng

Sách Phục hồi chức năng được biên soạn dựa trên chương...

₫44.000 
₫52.000 
15%
4
Ký sinh trùng y học giáo trình đào tạo bác sĩ đa khoa

Môn Ký sinh trùng là môn cơ sở làm nền tảng cho việc chẩn đoán đúng các...

5
Ký sinh trùng trong lâm sàng

Việt Nam là một nước nhiệt đới gió mùa, với điều kiện khí hậu, kinh tế - xã...

₫42.000 
₫60.000 
30%
5