Nhãn khoa

Sách Nhãn khoa được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của...

5
Y học hạt nhân

Những năm gần đây, các kỹ thuật chẩn đoán và điều trị bằng y học hạt nhân...

₫68.000 
4
Y học hạt nhân

Sách Y học hạt nhân được biên soạn dựa trên chương trình...

4
Thực tập sinh học

Cuốn sách "thực tập sinh học" bao gồm 12 bài lớn, mỗi bài đều bao gồm các nội dung sau:

...
₫18.500 
5
Răng hàm mặt

Sách Răng hàm mặt được biên soạn dựa trên chương trình...

₫45.000 
5
Ký sinh trùng y học

Môn Ký sinh trùng là môn cơ sở làm nền tảng cho việc chẩn đoán đúng các...

5