Ký sinh trùng

Sách Ký sinh trùng được biên soạn dựa trên chương trình...

₫51.000 
₫60.000 
15%
5
Kinh tế y tế

Sách Kinh tế Y tế được biên soạn dựa trên chương trình...

₫46.000 
₫54.000 
15%
5
Sinh lý bệnh học

Cuốn sách "Sinh lý bệnh học" được viết nhân dịp...

₫98.000 
₫115.000 
15%
5
Giải phẫu răng

Giải phẫu răng được biên soạn dựa trên chương trình giáo...

5
Bệnh học

Cuốn sách chia chương rõ ràng, mỗi chương tập trung vào những bệnh thường...

4
Bệnh học lao

Sách Bệnh học lao do tập thể cán bộ giảng dạy của Bộ môn...

₫54.000 
5