Thiếu máu dinh dưỡng

Thiếu máu không chỉ xuất hiện ở các vùng nông thôn, kinh tế thấp mà vẫn tồn...

₫39.000 
5
Rối loạn lo âu

Rối loạn lo âu là một nhóm bệnh rất phổ biến, chiếm tới hơn 20% dân số....

₫65.000 
5
Tâm thần phân liệt

Tâm thần phân liệt là một bệnh loạn thần nặng, chúng thực ra là một nhóm...

5