Giải phẫu bệnh học

   Giải phẫu bệnh học là các nghiên cứu về bệnh tật. Nói một cách...

₫213.000 
₫250.000 
15%
3.666665
Ký sinh trùng y học giáo trình đào tạo bác sĩ đa khoa

     Sách “Ký sinh trùng y học” được tái bản năm 2020 trên cơ...

₫85.000 
₫100.000 
15%
5
Miễn dịch học

 Đây là cuốn sách giáo khoa dành cho sinh viên đại học y gồm có 16 bài...

5