Xác suất thống kê

Sách "Xác suất thống kê" được biên soạn dựa trên cơ sở:

...
₫64.000 
₫75.000 
15%
5
Giải phẫu X-quang

Cuốn "Giải phẫu X-quang" được sắp xếp thành từng bài. Mỗi bài đều có mục tiêu ở phần đầu và ở...

₫38.000 
₫45.000 
16%
3
Giải phẫu hệ thống

Cuốn sách "Giải phẫu hệ thống" được biên soạn theo các định hướng: Mô tả...

₫64.500 
₫76.000 
15%
3
Hóa lý dược

Hóa lý dược là môn học cơ sở trong chương trình đào tạo Dược sĩ đại học, đề cập những nguyên...

₫81.000 
₫95.000 
15%
5