Xác suất thống kê

Sách "Xác suất thống kê" được biên soạn dựa trên cơ sở:

...
₫64.000 
₫75.000 
15%
5
Giải phẫu X-quang

Cuốn "Giải phẫu X-quang" được sắp xếp thành từng bài. Mỗi bài đều có mục tiêu ở phần đầu và ở...

₫38.000 
₫45.000 
16%
3
Hóa lý dược

Hóa lý dược là môn học cơ sở trong chương trình đào tạo Dược sĩ đại học, đề cập những nguyên...

₫81.000 
₫95.000 
15%
5
Y học cổ truyền

Sách “Y học cổ truyền” được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục đại...

5
Dịch tễ dược học

Sách “Dịch tễ dược học” được biên soạn dựa trên chương trình giáo...

₫53.000 
₫62.000 
15%
5