Hóa phân tích

Sách Hóa phân tích được biên soạn dựa vào chương...

5
Ký sinh trùng y học

Môn Ký sinh trùng là môn cơ sở làm nền tảng cho việc chẩn đoán đúng các...

₫64.000 
₫75.000 
15%
5
Vi sinh vật y học

Sách "Vi sinh vật y học" được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của...

3
Bệnh học nội khoa

Cuốn sách Bệnh học Nội Khoa được biên soạn dùng làm tài liệu thí điểm giảng...

5
Dân số học

Ở nước ta trong những năm gần đây Bộ Giáo dục và Đào tạo coi dân số học là...

₫48.500 
₫81.000 
40%
4
Bệnh học nội khoa - Tập 2

Trong những năm qua, nhờ sự tiến bộ không ngừng của khoa học kỹ thuật, các chuyên khoa trong...

₫127.500 
₫150.000 
15%
5