Dược lý học - Tập 2

Để đáp ứng mục tiêu đào tạo của ngành, một nhiệm vụ quan trọng của người...

3.6
Dược lý học lâm sàng

     Những cuốn sách giáo khoa Dược lý trước đây nhằm trang...

₫143.000 
₫168.000 
15%
3.857145
Hóa dược - Tập 2

Giáo trình gồm 24 chương, chia làm hai tập. Tập 1, 14 chương, sinh viên học...

₫67.000 
₫79.000 
15%
4.5
Y học hạt nhân

Những năm gần đây, các kỹ thuật chẩn đoán và điều trị bằng y học hạt nhân...

4.5
Thực tập sinh học

Cuốn sách "thực tập sinh học" bao gồm 12 bài lớn, mỗi bài đều bao gồm các nội dung sau:

...
₫16.000 
₫18.500 
14%
3
Răng hàm mặt

Sách Răng hàm mặt được biên soạn dựa trên chương trình...

₫36.000 
₫45.000 
20%
5