Răng hàm mặt

Sách Răng hàm mặt được biên soạn dựa trên chương trình...

₫45.000 
5
Ký sinh trùng y học

Môn Ký sinh trùng là môn cơ sở làm nền tảng cho việc chẩn đoán đúng các...

₫91.000 
5
Ký sinh trùng

Sách Ký sinh trùng được biên soạn dựa trên chương trình...

₫60.000 
0
Kinh tế y tế

Sách Kinh tế Y tế được biên soạn dựa trên chương trình...

₫54.000 
0
Giải phẫu người

Cuốn sách giải phẫu này là tài liệu dạy/học giải phẫu chính thức được dùng...

₫125.000 
5
Giải phẫu bệnh học

Giải phẫu bệnh học là các nghiên cứu về bệnh tật. Nói một cách cụ thể hơn,...

₫188.000 
5
Sinh lý bệnh học

Cuốn sách được viết nhân dịp trường Đại học Y Hà Nội kỷ niệm 100 năm thành...

₫115.000 
5