Nhãn khoa

Sách Nhãn khoa được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của...

5
Dược lý học - Tập 2

Để đáp ứng mục tiêu đào tạo của ngành, một nhiệm vụ quan trọng của người...

3.25
Dược lý học lâm sàng

     Những cuốn sách giáo khoa Dược lý trước đây nhằm trang...

₫143.000 
₫168.000 
15%
4.2
Hóa dược - Tập 2

Giáo trình gồm 24 chương, chia làm hai tập. Tập 1, 14 chương, sinh viên học...

₫67.000 
₫79.000 
15%
4.5
Y học hạt nhân

Những năm gần đây, các kỹ thuật chẩn đoán và điều trị bằng y học hạt nhân...

₫58.000 
₫68.000 
15%
4.5
Y học hạt nhân

Sách Y học hạt nhân được biên soạn dựa trên chương trình...

4