Điều dưỡng nhi khoa cơ bản

Cuốn sách được biên soạn bởi các Bác sĩ, Điều dưỡng có trình độ chuyên môn chuyên sâu và giàu...

₫95.000 
3.5
Bệnh học

Cuốn sách chia chương rõ ràng, mỗi chương tập trung vào những bệnh thường...

₫89.000 
4
Dịch tễ dược học

Cuốn sách được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục đại học của Trường...

₫62.000 
0
Bệnh học lao

Sách Bệnh học lao do tập thể cán bộ giảng dạy của Bộ môn...

₫54.000 
0
Hóa lý dược

Hóa Lý Dược là môn học cơ sở trong chương trình đào tạo Dược sĩ đại học, đề...

₫93.000 
0