Dịch tễ dược học

Sách “Dịch tễ dược học” được biên soạn dựa trên chương trình giáo...

₫53.000 
₫62.000 
15%
5
Hóa phân tích

Sách Hóa phân tích được biên soạn dựa vào chương...

5
Dược lý học - Tập 2

Để đáp ứng mục tiêu đào tạo của ngành, một nhiệm vụ quan trọng của người...

4
Dược lý học lâm sàng

     Những cuốn sách giáo khoa Dược lý trước đây nhằm trang...

₫143.000 
₫168.000 
15%
4.2
Hóa dược - Tập 2

Giáo trình gồm 24 chương, chia làm hai tập. Tập 1, 14 chương, sinh viên học...

₫67.000 
₫79.000 
15%
4.5