Dịch tễ dược học

Sách “Dịch tễ dược học” được biên soạn dựa trên chương trình giáo...

₫53.000 
₫62.000 
15%
5
Hóa phân tích

Sách Hóa phân tích được biên soạn dựa vào chương...

5
Hóa dược - Tập 2

Giáo trình gồm 24 chương, chia làm hai tập. Tập 1, 14 chương, sinh viên học...

₫67.000 
₫79.000 
15%
3.333335