Dịch tễ dược học

Sách “Dịch tễ dược học” được biên soạn dựa trên chương trình giáo...

₫53.000 
₫62.000 
15%
5
Hóa phân tích

Sách Hóa phân tích được biên soạn dựa vào chương...

5
Dược lý học - Tập 2

Để đáp ứng mục tiêu đào tạo của ngành, một nhiệm vụ quan trọng của người...

3.6
Dược lý học lâm sàng

     Những cuốn sách giáo khoa Dược lý trước đây nhằm trang...

₫143.000 
₫168.000 
15%
3.857145
Hóa dược - Tập 2

Giáo trình gồm 24 chương, chia làm hai tập. Tập 1, 14 chương, sinh viên học...

₫67.000 
₫79.000 
15%
3.333335