Độc chất học

Độc chất là một môn học không thể thiếu trong chương trình đào tạo dược sĩ...

₫74.000 
5
Chăm sóc dược

Tài liệu Chăm sóc dược được biên soạn dựa trên chương...

₫77.000 
5
Bào chế đông dược

Nền Y học cổ truyền của nước ta gồm những kinh nghiệm phong phú của ông cha kết hợp với kinh...

₫32.500 
2
Dược động học đại cương

Cuốn sách được biên soạn dựa vào chương trình giáo dục của Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ...

₫48.000 
3.333335
Dịch tễ dược học

Cuốn sách được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục đại học của Trường...

₫62.000 
0
Hóa lý dược

Hóa Lý Dược là môn học cơ sở trong chương trình đào tạo Dược sĩ đại học, đề...

₫93.000 
0