Giải phẫu người

    Cuốn sách "Giải phẫu người" (Sách dùng cho sinh viên hệ bác sĩ...

₫43.000 
3
Sinh lý bệnh học

   Cuốn sách "Sinh lý bệnh học" được viết nhân dịp trường Đại...

₫40.000 
5
Phục hồi chức năng

  Cuốn sách "Giáo trình Phục hồi chức năng" dùng cho bác sĩ định...

₫32.000 
3
Thực hành bệnh tim mạch

 Thực hành BỆNH TIM MẠCH phiên bản mới nhất, được tái bản lần thứ ba với...

₫38.000 
5
Bệnh học bệnh nghề nghiệp

Để đáp ứng nhu cầu học tập cho các bác sĩ tham gia các khóa đào tạo bác sĩ định hướng chuyên...

₫68.000 
5