Giáo trình kỹ năng y khoa

Một người bác sĩ giỏi cần phải có kiến thức chuyên môn tốt, tay nghề thành...

₫115.000 
5
Xác suất thống kê

Sách "Xác suất thống kê" được biên soạn dựa trên cơ sở:

...
₫75.000 
5
Giải phẫu X-quang

Cuốn "Giải phẫu X-quang" được sắp xếp thành từng bài. Mỗi bài đều có mục tiêu ở phần đầu và ở...

₫45.000 
3
Nội kinh

Nội kinh là một di sản quý báu của y học cổ truyền, vì nguyên bản Nội kinh...

₫79.000 
5
Giải phẫu hệ thống

Cuốn sách "Giải phẫu hệ thống" được biên soạn theo các định hướng: Mô tả...

₫76.000 
5
Hóa lý dược

Hóa lý dược là môn học cơ sở trong chương trình đào tạo Dược sĩ đại học, đề cập những nguyên...

₫95.000 
5