Hóa lý dược

Sách Hoá lý dược được biên soạn dựa vào chương...

₫56.000 
₫66.000 
15%
3
Ký sinh trùng y học

Môn Ký sinh trùng là môn cơ sở làm nền tảng cho việc chẩn đoán đúng các...

₫64.000 
₫75.000 
15%
5
Hóa sinh lâm sàng

Sách “Hóa sinh lâm sàng” được biên soạn bởi nhóm các nhà khoa học...

₫77.000 
₫91.000 
15%
5
Phục hồi chức năng

Cuốn sách "Giáo trình Phục hồi chức năng" dùng cho bác sĩ định hướng...

₫81.000 
₫95.000 
15%
5
Kiểm nghiệm thực phẩm

Kiểm nghiệm thực phẩm là một môn học trong chương trình đào tạo cao học...

₫51.000 
₫60.000 
15%
4
Vi sinh vật y học

Sách "Vi sinh vật y học" được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của...

3
Bài giảng nhi khoa

Hiện nay, sách giáo khoa chuẩn mực, sách giáo trình, sách tham khảo cho các...

₫157.000 
₫185.000 
15%
5
Bệnh học nội khoa

Cuốn sách Bệnh học Nội Khoa được biên soạn dùng làm tài liệu thí điểm giảng...

₫28.000 
₫47.000 
40%
5