Hóa dược - Tập 2

Giáo trình gồm 24 chương, chia làm hai tập. Tập 1, 14 chương, sinh viên học...

₫79.000 
5
Y học hạt nhân

Những năm gần đây, các kỹ thuật chẩn đoán và điều trị bằng y học hạt nhân...

₫68.000 
4
Y học hạt nhân

Sách Y học hạt nhân được biên soạn dựa trên chương trình...

4
Vi sinh vật

Cuốn sách Vi sinh vật được biên soạn dựa vào chương trình...

₫99.000 
5
Vi sinh

Sách Vi sinh được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục...

₫26.000 
5