Xác suất thống kê

Sách "Xác suất thống kê" được biên soạn dựa trên cơ sở:

...
₫75.000 
5
Giải phẫu X-quang

Cuốn "Giải phẫu X-quang" được sắp xếp thành từng bài. Mỗi bài đều có mục tiêu ở phần đầu và ở...

₫45.000 
5
Nội kinh

Nội kinh là một di sản quý báu của y học cổ truyền, vì nguyên bản Nội kinh...

₫79.000 
5
Giải phẫu hệ thống

Cuốn sách "Giải phẫu hệ thống" được biên soạn theo các định hướng: Mô tả...

₫76.000 
5
Dược học cổ truyền

Nền y học cổ truyền Việt Nam có truyền thống và có lịch sử lâu đời, phong...

₫110.000 
5