Lao xương khớp

Lao xương khớp là thể lao ngoài phổi thường gặp. Tỷ lệ lao xương khớp hiện...

₫30.000 
5