Bệnh học nội khoa tập 2

    Trong những năm qua, nhờ sự tiến bộ không ngừng của khoa học kỹ thuật, các...

₫149.000 
₫175.000 
15%
5
Bệnh học nội khoa tập 1

     Trong những năm qua, nhờ sự tiến bộ không ngừng của khoa học kỹ thuật, các...

₫153.000 
₫180.000 
15%
3.5
Bệnh học nội khoa

Cuốn sách Bệnh học Nội Khoa được biên soạn dùng làm tài liệu thí điểm giảng...

₫28.000 
₫47.000 
40%
5
Bệnh học nội khoa - Tập 2

Trong những năm qua, nhờ sự tiến bộ không ngừng của khoa học kỹ thuật, các chuyên khoa trong...

₫127.500 
₫150.000 
15%
5
Giải phẫu bệnh học

Giải phẫu bệnh học là các nghiên cứu về bệnh tật. Nói một cách cụ thể hơn,...

5
Điều dưỡng nhi khoa cơ bản

Cuốn sách được biên soạn bởi các Bác sĩ, Điều dưỡng có trình độ chuyên môn chuyên sâu và giàu...

₫81.000 
₫95.000 
15%
3.5