Nội soi tiêu hóa

Nội soi đóng một vai trò quan trọng trong y học, đặc biệt nội soi tiêu hóa...

₫140.000 
5
Nội soi phế quản

Ở nước ta, kỹ thuật được triển khai ngày một nhiều ở những trung tâm y tế...

₫74.000 
5