Hóa lý dược

Sách Hoá lý dược được biên soạn dựa vào chương...

₫66.000 
5
Bài giảng nhi khoa

Hiện nay, sách giáo khoa chuẩn mực, sách giáo trình, sách tham khảo cho các...

₫185.000 
5
Vật lý lý sinh y học

Đây là cuốn sách giáo khoa cho sinh viên năm thứ nhất ngành y và số giờ cho...

₫86.000 
5
Nhãn khoa Tập 3

Bộ sách Nhãn khoa được soạn thảo nhằm phục vụ các bác sĩ...

₫300.000 
4
Nhãn khoa Tập 2

Bộ sách Nhãn khoa được soạn thảo nhằm phục vụ các bác sĩ...

₫240.000 
4
Nhãn khoa Tập 1

Bộ sách Nhãn khoa được soạn thảo nhằm phục vụ các bác sĩ...

₫330.000 
5
Nha khoa trẻ em

Sách Nha khoa trẻ em được biên soạn dựa trên chương trình...

₫93.000 
5
Marketing bệnh viện

Sách Marketing Bệnh viện được biên soạn dựa trên chương...

₫56.000 
4
Lý sinh y học

Vật lý sinh học được gọi tắt là lý sinh (biophysics) là môn học nghiên cứu...

₫66.000 
5