Giáo trình kỹ năng y khoa

Một người bác sĩ giỏi cần phải có kiến thức chuyên môn tốt, tay nghề thành...

₫115.000 
5
Nội kinh

Nội kinh là một di sản quý báu của y học cổ truyền, vì nguyên bản Nội kinh...

₫79.000 
5
Hóa lý dược

Sách Hoá lý dược được biên soạn dựa vào chương...

₫66.000 
3
Phục hồi chức năng

Cuốn sách "Giáo trình Phục hồi chức năng" dùng cho bác sĩ định hướng...

₫95.000 
5
Bài giảng nhi khoa

Hiện nay, sách giáo khoa chuẩn mực, sách giáo trình, sách tham khảo cho các...

₫185.000 
5
Vật lý lý sinh y học

Đây là cuốn sách giáo khoa cho sinh viên năm thứ nhất ngành y và số giờ cho...

₫86.000 
5
Nhãn khoa Tập 3

Bộ sách Nhãn khoa được soạn thảo nhằm phục vụ các bác sĩ...

4