Sử dụng thuốc đông y thiết yếu

Sử dụng thuốc đông y thiết yếu

Số trang: 
778
Khổ: 
14.5x20.5
Hết hàng

Cuốn sách giới thiệu khoảng 300 vị thuốc cổ truyền; đó là những vị thuốc thiết yếu thường dùng, trong điều trị tại bệnh viện, bệnh xá, phòng chẩn trị, trạm y tế xã và một số cây thuốc nam thường dùng trong cộng đồng và mỗi gia đình, để độc giả tham khảo và áp dụng.

Giới thiệu sách

Cuốn sách giới thiệu khoảng 300 vị thuốc cổ truyền; đó là những vị thuốc thiết yếu thường dùng, trong điều trị tại bệnh viện, bệnh xá, phòng chẩn trị, trạm y tế xã và một số cây thuốc nam thường dùng trong cộng đồng và mỗi gia đình, để độc giả tham khảo và áp dụng.

Mục đích cao cả của Đông y cũng như Tây y đều giống nhau là đem lại sức khoẻ và cải thiện sức khoẻ cho mọi người. Để cho Đông dược phát triển và giữ được vai trò to lớn trong y học và y tế nước ta, trong những năm tới cần tuyên truyền đẩy mạnh việc nuôi trồng, hướng dẫn sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên sinh thái của nước ta: những cây, con làm thuốc đang bị quên lãng và huỷ hoại. Đó là những vị thuốc đầu tiên của y dược học, của nền văn hoá phương Đông và của nước ta.

Đánh giá sản phẩm: 
5
Average: 5 (1 vote)