Sức khỏe môi trường các nguyên lý cơ bản

Sức khỏe môi trường các nguyên lý cơ bản (Environmental Health: Basic Principles)

Giá: ₫79.000 
Giá đang giảm: ₫67.000 
Tiết kiệm: ₫12.000 (-15%)

Những ý kiến nhận xét và góp ý nhằm nâng cao chất lượng của cuốn sách này xin được gửi về tác giả chính: <krik@ideenwelt.de>.Cuốn sách này nằm trong tuyển tập “Các nội dung cơ bản trong Y tế công cộng”. Mục đích của tất cả các tập trong tuyển tập này là chuyển tải đến ...

Yêu thích
Giới thiệu sách

Những ý kiến nhận xét và góp ý nhằm nâng cao chất lượng của cuốn sách này xin được gửi về tác giả chính: <krik@ideenwelt.de>.Cuốn sách này nằm trong tuyển tập “Các nội dung cơ bản trong Y tế công cộng”. Mục đích của tất cả các tập trong tuyển tập này là chuyển tải đến cho người đọc những ý tưởng cơ bản của Y tế công cộng trong một ngữ cảnh cụ thể. Theo cách này, tuyển tập sẽ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy Y tế công cộng, và giúp cho việc thực hành trở nên ít phụ thuộc vào các phương pháp chính thống phải học thuộc lòng hơn, mà thay vào đó là một sự hiểu biết kỹ lưỡng hơn về các vấn đề.

   Đích mà những cuốn sách này nhắm đến đầu tiên là các giảng viên Y tế công cộng. Tại Việt Nam, có hai loại hình đào tạo trong lĩnh vực này: các khóa học để đào tạo cán bộ chuyên ngành Y tế công cộng, và các khóa học về Y tế công cộng cho hệ đào tạo bác sĩ 6 năm. Sách được biên soạn cho các giảng viên của cả hai loại hình đào tạo trên. Chúng cũng phù hợp cho cả sinh viên lẫn những người làm nghiên cứu trong lĩnh vực này. Cho tới nay, các tập số [1], [2], [3] của tuyển tập đã được xuất bản, và tập [4] sẽ ra mắt trong thời gian tới; xem thêm phần danh mục tham khảo ở cuối sách.

   Một trong những điểm đặc biệt của tuyển tập này là sự gắn kết giữa các tập của nó. Chúng bàn về nhiều vấn đề thực tiễn, như các nghiên cứu trường hợp, các ví dụ, và các chiến lược Y tế công cộng, hầu hết là trong bối cảnh của Việt Nam.

   Sách của tuyển tập đều là song ngữ - tiếng Anh và tiếng Việt, nhằm tạo thuận lợi cho việc đọc, và để người đọc Việt Nam có cơ hội nâng cao trình độ tiếng Anh của mình. Trong số nhiều phong cách tiếng Anh (Úc, Anh và Mỹ), chúng tôi đã chọn phong cách Anh vì đây là một ngôn ngữ chính thức của Tổ chức Y tế Thế giới.

   Bằng việc xuất bản tuyển tập này, nhóm biên soạn hy vọng sẽ góp phần củng cố hai trong số những thành tựu chính của hệ thống Y tế Việt Nam trong khoảng 60 năm qua, đó là:

 • Đưa các nền tảng của Y tế công cộng vào các nghiên cứu y học cơ bản.
 • Xây dựng Hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu bền vững, dưới hình thức mạng lưới các Trạm Y tế xã phường.

Cuốn sách đầu tiên [1] của tuyển tập là về Dịch tễ học, cốt lõi của Y tế công cộng. Cuốn sách này nói về những yếu tố ảnh hưởng tới bệnh tật trong các quần thể dân cư. Trong Mục 1.5 của nó, chúng tôi đã liệt kê những phân loại “yếu tố nguy cơ” khác nhau, bao gồm:

 • Thời gian
 • Địa điểm (yếu tố địa lý)
 • Các yếu tố di truyền
 • Các yếu tố môi trường
 • Lối sống
 • Các điều kiện kinh tế - xã hội
 • Các yếu tố liên quan đến điều trị.

Trong Chương 25 của cuốn sách đó, chúng tôi đã phác họa dịch tễ học của các yếu tố môi trường và dinh dưỡng. Tuy nhiên, các yếu tố môi trường đóng một vai trò nổi trội và đa dạng trong Y tế công cộng, ít nhất là do bốn nguyên nhân sau:

 • Dịch tễ học môi trường là một môn học rất cổ điển, nó đã khá sôi động từ xa xưa.
 • Có một lượng khổng lồ các yếu tố môi trường, và chúng mang nhiều dạng khác nhau. Nhiều trong số chúng ảnh hưởng tới con người mọi lúc.
 • Bức tranh về tác động của môi trường lên sức khỏe thay đổi rất nhanh do các hoạt động của con người, chủ yếu là theo chiều hướng xấu đi.
 • Có thể thay đổi nhiều yếu tố môi trường bằng các hành động Y tế công cộng để giảm thiểu thiệt hại mà chúng gây ra cho sức khỏe. Vấn đề có làm hay không, và thực sự nên làm thế nào lại gắn rất chặt với những cân nhắc chính trị.

Do đó, dịch tễ học môi trường, hay còn gọi là sức khỏe môi trường, là một chủ đề riêng trong mọi chương trình giảng dạy ở Việt Nam dành một phần hay toàn bộ cho Y tế công cộng. Cuốn sách này sẽ cung cấp những nguyên tắc và tài liệu cần thiết.

   Trong lĩnh vực này tất nhiên có một kho tài liệu rộng lớn. Những nguyên tắc định hướng việc bố cục các bài viết khác nhau rất nhiều. Một số tác giả cấu trúc sách của họ theo các môi trường trung gian trong đó có các yếu tố nguy cơ (không khí, nước, đất, v.v…), những tác giả khác lại cấu trúc theo bản thân các yếu tố nguy cơ, lại có những người khác cấu trúc theo phương pháp nghiên cứu, v.v… Tuy nhiên, hiếm khi họ giải thích cho người đọc một cách rõ ràng về bố cục mà họ đã sử dụng, và lý do tại sao. Trong cuốn sách này, chúng tôi nhiều lần cố gắng giải thích cho người đọc cấu trúc và bố cục của nó. Ví dụ, tại sao chúng tôi lại sắp xếp tư liệu theo cách mà chúng tôi đã làm? Tại sao chúng tôi lại chọn các chủ đề này mà không phải là các chủ đề khác. Chúng tôi đem đến cho người đọc một câu trả lời cho những câu hỏi này, để giúp họ hiểu được các vấn đề khác nhau.

Phù hợp với thực tiễn, trong tuyển tập của mình chúng tôi chỉ đưa ra một số ít tài liệu tham khảo có chất lượng tốt nên đọc để bổ sung cho nội dung sách ở đây. Vì vậy, cuối cùng chúng tôi chọn bốn cuốn: [5] về một số đặc điểm cụ thể của Việt Nam; [6] về một bài trình bày rõ ràng, chặt chẽ, với một lộ trình rành mạch và những công cụ tiên tiến; [7] vì những lý do lịch sử, và [8] cho những độc giả đặc biệt quan tâm đến biến đổi khí hậu toàn cầu.

Cuốn sách này, cũng như những cuốn trước đây của tuyển tập, được viết ra trong khuôn khổ của dự án “Y tế công cộng tại Việt Nam” do Quỹ “Else Kröner-Fresenius-Stiftung", mà chúng tôi rất biết ơn, tài trợ. Cũng xin cảm ơn những giảng viên Việt Nam và ông Hajo Zeeb, “Viện Nghiên cứu Dự phòng và Dịch tễ học Leibniz” (BIPS) đã cho nhận xét về các chương ngay từ khi phác thảo hoặc nêu ra một số nghiên cứu để đưa vào Chương 2. Ở đây chúng tôi chỉ xin nhắc đến một cái tên người Việt Nam, đại diện cho nhiều cá nhân khác, vì những nhận xét đặc biệt hữu ích, cụ thể là về biến đổi khí hậu toàn cầu, đó là bà Nguyễn Thị Bích của trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng.

Đánh giá sản phẩm: 
5
Average: 5 (1 vote)