Tế bào gốc và và tế bào gốc ung thư trong chẩn đoán và trị liệu các khối u ác tính

Tế bào gốc và và tế bào gốc ung thư trong chẩn đoán và trị liệu các khối u ác tính

Số trang: 
80
Khổ: 
14,5x20,5
Còn hàng

Tế bào gốc và tế bào gốc ung thư trong chẩn đoán và trị liệu các khối u ác tính”. Sách gồm làm 2 phần lớn như sau:
   Phần 1: Tế bào gốc và tế bào gốc ung thư, trong đó có các chương:
   Chương 1: Đại cương về tế bào...

Giới thiệu sách

Tế bào gốc và tế bào gốc ung thư trong chẩn đoán và trị liệu các khối u ác tính”. Sách gồm làm 2 phần lớn như sau:
   Phần 1: Tế bào gốc và tế bào gốc ung thư, trong đó có các chương:
   Chương 1: Đại cương về tế bào gốc
   Chương 2: Đại cương về tế bào gốc ung thư
   Phần 2: Tế bào gốc và tế bào gốc ung thư trong chẩn đoán và trị liệu các khối u ác tính
   Chương 3: Tế bào gốc trong trị liệu khối u ác tính
   Chương 4: Tế bào gốc ung thư trong trị liệu khối u ác tính
 

Xem trên cửa sổ lớn

Your web browser doesn't have a PDF plugin.

Đánh giá sản phẩm: 
5
Average: 5 (1 vote)