Tiêu chuẩn trang thiết bị, hóa chất cho các phòng thực tập của cơ sở đào tạo dược sĩ đại học

Tiêu chuẩn trang thiết bị, hóa chất cho các phòng thực tập của cơ sở đào tạo dược sĩ đại học

Số trang: 
90
Khổ: 
19x27
Còn hàng
Giá: ₫23.000 
Giá đang giảm: ₫19.500 
Tiết kiệm: ₫3.500 (-15%)

Bộ Y tế tổ chức xây dựng và ban hành Tiêu chuẩn trang thiết bị, hoá chất cho các phòng thực tập của các cơ sở đào tạo Dược sĩ đại học.

Tài liệu gồm 3 phần:

Phần 1. Danh mục Trang thi...

Yêu thích
Giới thiệu sách

Bộ Y tế tổ chức xây dựng và ban hành Tiêu chuẩn trang thiết bị, hoá chất cho các phòng thực tập của các cơ sở đào tạo Dược sĩ đại học.

Tài liệu gồm 3 phần:

Phần 1. Danh mục Trang thiết bị cơ bản cho các phòng thực tập.

Phần 2. Danh mục Hoá chất cho các phòng thực tập đào tạo Dược sĩ đại học. Các danh mục đã liệt kê là yêu cầu cơ bản để phục vụ cho công tác dạy-học và nghiên cứu khoa học cho quy mô đào tạo dưới 300 sinh viên. Những trường có số lượng sinh viên Dược được tuyển sinh trên 300 sinh viên/1 năm cần có số lượng lớn hơn.

Phần 3. Tiêu chuẩn Trang thiết bị, hoá chất cho các phòng thực tập đào tạo Dược sĩ đại học.

Một số phòng thực tập có thể tách ra hoặc ghép lại tuỳ thuộc số lượng sinh viên và điều kiện cụ thể từng trường. Những danh mục có dánh dấu (*) chưa bắt buộc các trường trang bị ngay khi mở trường/khoa nhưng phải được trang bị trong 5 năm đào tạo. Phần số lượng có ghi tham khảo là để các trường xem xét căn cứ tình tình thực tế sinh viên để quyết định mua sắm cho phù hợp.

Trong bộ tiêu chuẩn chỉ đề cập đến các phòng thí nghiệm/thực tập cho công tác đào tạo chuyên môn Dược mà chưa đề cập đến các phòng thực tập hoặc cơ sở thực hành khác cần thiết cho việc đào tạo Dược sĩ ở các trình độ là:

1. Phòng thực hành tin học

2. Phòng thực hành ngoại ngữ

3. Hiệu thuốc thực hành

4. Vườn thuốc Nam

5. Xưởng thực hành sản xuất Dược phẩm

6. Thư viện

Tài liệu này được các chuyên gia này có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý và giảng dạy Dược sĩ đại học ở Bộ Y tế, Trường Đại học Dược Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn. Tài liệu đã được Hội đồng thẩm định tài liệu dạy học chuyên ngành Dược sĩ Đại học và Hội đồng khoa học cấp cơ sở của Bộ Y tế thẩm định. Tài liệu được Bộ Y tế quyết định ban hành chính thức là tiêu chuẩn của ngành y tế cho các cơ sở đào tạo Dược sĩ đại học.

Tài liệu này được các cơ quan quản lý giáo dục sử dụng làm công cụ để kiểm định công tác đào tạo Dược sĩ đại học và xem xét khi mở trường, khoa Dược và mở mã ngành đào tạo Dược sĩ đại học. Các trường sử dụng tài liệu này để xây dựng kế hoạch trang bị mua sắm phục vụ cho công tác dạy-học Dược sĩ đại học.

Đánh giá sản phẩm: 
5
Average: 5 (1 vote)