Có ebook

Bạn có thể đọc thử

Đọc thử

Từ điển cây thuốc Việt Nam (Bộ mới - Tập 2)

4.5

338

lượt xem

2

đã bán
 • 1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
 • -
  +
Thành tiền

599.000₫

 • NXB: Nhà xuất bản Y học
 • Kích thước bìa:19 x 27 cm
 • Năm XB:2021
 • Quốc gia:Việt Nam
 • Loại sách: Ebook, Sách giấy
 • Số trang: 1544 trang
 • ISBN Điện tử: 978-604-66-3906-0
 • ISBN: 978-604-66-5082-9
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Trên cơ sở những tài liệu hiện có, chúng tôi cố gắng tập hợp và lập danh lục mới về cây thuốc Việt Nam và tiến hành biên soạn lại, bổ sung thêm nhiều thông tin, lam rộ hơn về sinh thái và phân bổ của từng cây thuốc, cũng như bổ sung rất nhiều  cây thuốc mới với mong muốn cung cấp cho độc giả lượng thông tin lớn hơn nhiều so với cuốn Từ điển cây thuốc Việt Nam 1997 (Số mục từ là 4470 đề cập tới gần 4700 cây thuốc so với 3105 đề mục đề cập tới 3165 loài trong lần in năm 1997, số ảnh màu cũng tăng lên 1500 ảnh chụp so với 768 hình ảnh màu trong lần in trước). Tác giả không hy vọng cung cấp toàn bộ nội dung các công trình của nhiều tác giả khác để chuyển tải vào Từ điển cây thuốc Việt Nam (Bộ mới), nhưng với những nội dung chủ yếu và những thông tin cần thiết thì tác giả cũng đã có những cố gắng nhất định khi tiến hành biên soạn.

Bình luận

Ok