Từ điển thuật ngữ phụ sản Pháp - Việt   Việt - Pháp

Từ điển thuật ngữ phụ sản Pháp - Việt Việt - Pháp

Số trang: 
684
Khổ: 
16x24
Còn hàng
Giá: ₫135.000 
Giá đang giảm: ₫81.000 
Tiết kiệm: ₫54.000 (-40%)

Trong cuốn từ điển này tác giả đã chọn các danh từ y học thường gặp trong chuyên ngành Phụ Sản, đã giải thích nghĩa của từng từ và cụm từ để giúp cho người đọc khi gặp một từ tiếng Pháp mới có thể vừa biết được từ tiếng Việt, vừa hiểu được nghĩa của từ hay cụm từ đó. Với hơn...

Yêu thích
Giới thiệu sách

Trong cuốn từ điển này tác giả đã chọn các danh từ y học thường gặp trong chuyên ngành Phụ Sản, đã giải thích nghĩa của từng từ và cụm từ để giúp cho người đọc khi gặp một từ tiếng Pháp mới có thể vừa biết được từ tiếng Việt, vừa hiểu được nghĩa của từ hay cụm từ đó. Với hơn 6000 từ và thuật ngữ y học Sản Phụ Khoa, tác giả đã trình bầy với mục đích giúp cho các cán bộ y tế biết sử dụng các danh từ và cụm từ tiếng pháp để nâng cao trình độ chuyên môn và dễ dàng tiếp cận với nền y học Pháp.

         

 

Đánh giá sản phẩm: 
5
Average: 5 (1 vote)