Từ điển thuật ngữ Tai - Mũi - Họng

Từ điển thuật ngữ Tai - Mũi - Họng

Số trang: 
1194
Khổ: 
16x24
Còn hàng
Giá: ₫310.000 
Giá đang giảm: ₫186.000 
Tiết kiệm: ₫124.000 (-40%)

Trong giai đoạn phát triển và hội nhập với thế giới, ngoại ngữ đặc biệt là tiếng Anh, Pháp là một nhu cầu cấp thiết của ngành Tai - Mũi - Họng, nhất là với các sinh viên và đồng nghiệp trẻ. Cuốn “Từ điển thuật ngữ Tai Mũi Họng” với 3 phần: Từ điển thuật ngữ giải thích Pháp -...

Yêu thích
Giới thiệu sách

Trong giai đoạn phát triển và hội nhập với thế giới, ngoại ngữ đặc biệt là tiếng Anh, Pháp là một nhu cầu cấp thiết của ngành Tai - Mũi - Họng, nhất là với các sinh viên và đồng nghiệp trẻ. Cuốn “Từ điển thuật ngữ Tai Mũi Họng” với 3 phần: Từ điển thuật ngữ giải thích Pháp - Anh - Việt với hơn 6.300 từ, thuật ngữ Tai Mũi Họng và liên quan, trong đó trên 2/3 số từ được giải thích; Từ điển thuật ngữ Anh - Pháp - Việt và Việt - Anh - Pháp nhằm giúp cho dễ dàng tra cứu, đồng thời cũng được sử dụng để ôn, nhớ lại, học thêm các kiến thức cơ bản, thường gặp trong Tai Mũi Họng. Cũng hy vọng cuốn từ điển đóng góp vào sự thống nhất dần các từ ngữ Tai Mũi Họng, xây dựng ổn định các từ ngữ mới, chuyên sâu như về Thính - Thanh học… để tiến tới xây dựng hệ thống thuật ngữ Tai Mũi Họng hoàn chỉnh và khoa học hơn.

Đánh giá sản phẩm: 
5
Average: 5 (1 vote)