Từ điển thuật ngữ y học lao động Anh - Pháp - Việt

Từ điển thuật ngữ y học lao động Anh - Pháp - Việt

Tác giả: 
Số trang: 
464
Khổ: 
13x19
Hết hàng

Chuyên ngành Y học lao động (YHLĐ) ở Việt Nam được phát triển trong khoảng 50 năm gần đây. Đội ngũ cán bộ chuyên ngành YHLĐ ngày càng đông đảo, phục vụ sức khỏe người lao động trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Nhu cầu nâng...

Giới thiệu sách

Chuyên ngành Y học lao động (YHLĐ) ở Việt Nam được phát triển trong khoảng 50 năm gần đây. Đội ngũ cán bộ chuyên ngành YHLĐ ngày càng đông đảo, phục vụ sức khỏe người lao động trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Nhu cầu nâng cao trình độ học thuật về YHLĐ thông qua các tài liệu YHLĐ trên thế giới trở thành cấp thiết. Cuốn từ điển thuật ngữ YHLĐ Anh - Pháp - Việt mới được biên soạn lần đầu tiên sẽ là một đóng góp cho việc phát triển chuyên ngành YHLĐ.

Cuốn từ điển thuật ngữ bao gồm ba thứ tiếng: Anh - Pháp - Việt. Các ngôn ngữ này được sắp xếp theo thứ tự chữ cái a, b, c tiếng Anh, sử dụng để đọc các tài liệu YHLĐ chủ yếu từ tiếng Anh, và có thể còn từ tiếng Pháp.

Từ nguyên gốc tiếng Anh được chuyển sang tiếng Pháp và tiếng Việt chủ yếu theo nghĩa tương đương, chứ không phải chỉ là nghĩa từ sang từ.

 

Đánh giá sản phẩm: 
5
Average: 5 (1 vote)