Vắn tắt thần kinh học trẻ em

Vắn tắt thần kinh học trẻ em

Số trang: 
308
Khổ: 
13x19
Còn hàng
Giá: ₫50.000 
Giá đang giảm: ₫40.000 
Tiết kiệm: ₫10.000 (-20%)

Cuốn sách gồm 9 chương, để có thể đáp ứng được đòi hỏi cổ điển là phải “đơn giản hóa những điều phức tạp nhất”? Chúng tôi đã chủ yếu chú trọng tới ý thức tổng hợp lâm sàng; ưu tiên trình bày các khái niệm lớn hoặc các phương thức lý luận theo những tình huống cụ thể trong ch...

Yêu thích
Giới thiệu sách

Cuốn sách gồm 9 chương, để có thể đáp ứng được đòi hỏi cổ điển là phải “đơn giản hóa những điều phức tạp nhất”? Chúng tôi đã chủ yếu chú trọng tới ý thức tổng hợp lâm sàng; ưu tiên trình bày các khái niệm lớn hoặc các phương thức lý luận theo những tình huống cụ thể trong chuyên khoa. Muốn vậy chúng tôi giả thiết ta đã biết (hoặc có thể tìm hiểu trong các sách tham khảo khác) về các dữ kiện cơ bản trong các bộ môn cơ sở hoặc trong nhiều phương tiện nghiên cứu cận lâm sàng. Vai trò người thầy thuốc thần kinh của chúng ta trước hết là lồng ghép, vì lợi ích của đứa trẻ, tất cả các dữ kiện liên quan đến cháu bé, từ sinh học phân tử đến các vấn đề đạo lý: ý đồ của chúng tôi là cố gắng chứng tỏ mối quan hệ qua lại thường xuyên giữa các cách tiếp cận khác nhau có thể đưa ta hiểu thấu một vấn đề, lựa chọn đúng đắn các xét nghiệm và đi đến một quyết định điều trị. Như vậy chúng tôi hy vọng làm cho giới độc giả khác nhau hiểu rõ hơn về một chuyên khoa còn ít được biết đến.

Đánh giá sản phẩm: 
3
Average: 3 (2 votes)